Zelfbeheer

Bij WijCk Wonen staat zelf doen centraal. Niet alleen houd je zelf jouw eigen studio schoon en op orde, je bent samen met jouw buren ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het wooncomplex. Alle zaken die in en rondom het pand moeten gebeuren, worden door jullie samen verzorgd en geregeld. Zo houden jullie het gebouw en de tuin schoon, heel en veilig. Zelfbeheer noemen we dat.

Verschillende bewoners hebben een rol als beheerder

Voor de uitvoering van het zelfbeheer hebben sommige bewoners een bijzondere rol. Zij vormen het beheerteam. Alle beheerders zijn ook bewoners. Zij kennen het pand en hun mede-bewoners dus goed. Daarom zijn zij makkelijk te vinden en te benaderen.

Welke rollen zijn er?

Een pandbeheerder en/of assistent-pandbeheerder coördineert de dagelijkse zaken, die met het algemene beheer te maken hebben. Hij is aanspreekpunt voor de andere beheerders, Kwintes en externe contacten, zoals de buurt en de politie. Ook is hij betrokken bij de selectie van nieuwe bewoners.

Per gang of verdieping is er een gangmaker, die verantwoordelijk is voor het sociaal beheer. De gangmaker is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de gang of verdieping. Voor vragen of zaken die te maken hebben met huisvesting kunnen zij bij de gangmaker terecht.  Andersom legt de gangmaker ook als eerste contact met de (nieuwe) bewoners om hen welkom te heten en de gang van zaken uit te leggen. Samen met de andere bewoners zorgt dat gangmaker dat alles schoon en op orde blijft en dat er activiteiten of gangbijeenkomsten georganiseerd worden.

De technisch beheerder is de man of vrouw met de gouden handjes. De technisch beheerder zorgt dat alles in de gemeenschappelijke ruimten (gangen, voordeur, washok, fietsenberging en dergelijke) naar behoren werkt. Ook assisteert hij bewoners bij klusjes in hun studio of leert hij hen hoe zij dit zelf kunnen doen.

De communicatiebeheerder zorgt voor de centrale informatievoorziening naar de bewoners (zoals bijvoorbeeld algemene aankondigingen en uitnodigingen voor activiteiten) en beheert alle sociale media van het wooncollectief (zoals bewonersapp en Facebook).

Naast deze vaste beheerdersrollen is er natuurlijk ook alle ruimte voor spontane bewonersinitiatieven. Een klusteam, tuincommissie of activiteitencommissie zijn voorbeelden van hoe je dingen samen kunt regelen. Dat initiatief is aan jou en je mede-bewoners!

Een kans om te groeien in jouw rol

Iedere bewoner die een beheerdersrol heeft, is hier gemiddeld 1 tot 4 dagdelen per week mee bezig. Dit is afhankelijk van de rol, de omvang van het wooncomplex en het aantal beheerders. WijCk Wonen biedt jou zo de kans om een bijzondere bijdrage te leveren en te groeien in een rol. Beheerders van WijCk Wonen krijgen een training van Kwintes, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen gaan.


Wil jij zelf graag een beheerdersrol hebben? Geef dit door bij je aanmelding.