Professionals

Prettig wonen voor mensen met én zonder zorgvraag. Dat is WijCk Wonen.

Een woonvorm voor een mix van mensen die samen wonen in een collectief.
Waar iedereen zichzelf kan zijn en elke bewoner gezien wordt als gelijke. Zo werkt Kwintes aan samen wonen in de wijk en langer of juist weer zelfstandig wonen. Met Kwintes als basis voor WijCk Wonen is ruime expertise over diverse doelgroepen aanwezig. Zodat een ieder wordt opgenomen in de samenleving.

Wat maakt WijCk Wonen bijzonder?

Bijzonder aan WijCk Wonen is de flexibiliteit van woonvormen én elementen waar bewoners bij betrokken worden. Zo kan WijCk Wonen gestart worden in bestaande bouw, een nieuwbouwproject, of bijvoorbeeld lege kantoorpanden. De inzet van bewoners maakt dat zij elkaar kennen, samen de woonvorm beheren en eventueel zelf bouwen. Ook houden ze bij elkaar een oogje in het zeil en helpen elkaar op weg. WijCk Wonen zorgt dat bewoners elkaars goede buren zijn, in een stabiele woonomgeving met positieve effecten op de wijk.

Het gemengd wonen met andere mensen met verschillende achtergronden én het samen actief zijn voor de woonomgeving kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van bewoners, maar ook bijdragen aan eventueel herstel van (kwetsbare) bewoners en preventie.
Bewoners zijn betrokken bij elkaar en hun woonomgeving. Zij kunnen zich nuttig maken en voelen. Ook biedt het WijCk Wonen kansen om te groeien in een bepaalde rol. Dat helpt mensen verder.

Welke elementen bevat WijCk Wonen?

Voor wie is WijCk Wonen?

Mensen met een zorgvraag kunnen met ambulante begeleiding ondersteuning krijgen.