Wat is wonen in zelfbeheer?

Het doel van wonen in zelfbeheer is dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het woonplezier, van jezelf en van je buren. Je regelt samen, en zorgt samen voor alle zaken die er rondom en in het pand moeten gebeuren. Het is zelfstandig wonen, in een collectief.

Hoe ziet dat er dan uit?

Er zijn in het pand op de Asch van Wijckstraat in Amersfoort 5 woonlagen met studio’s. Op elke woonlaag is er een gangmaker. De gangmaker is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van die gang. Als ze vragen hebben, kunnen de bewoners bij hem of haar terecht.

Andersom zal de gangmaker degene zijn die als eerste contact legt met de bewoners. Hij heet ze welkom en legt de gang van zaken uit. Tevens zal hij toezicht houden op de gangregels, die alle gangbewoners samen hebben bepaald bij de start van het project. Ook zal de gangmaker de bewoners regelmatig bij elkaar roepen voor een gang-meeting.

Zo zijn er dus in elk geval 5 gangmakers in het pand, die op hun beurt weer met hun vragen terecht kunnen bij de pandbeheerder. De pandbeheerder is samen met de assistent-pandbeheerder het aanspreekpunt voor de gangmakers en voor de technisch beheerder. Ook is de pandbeheerder het aanspreekpunt voor externe contacten, zoals de buurt en de politie.

De assistent-pandbeheerder wordt door de pandbeheerder opgeleid om na verloop van tijd de rol van pandbeheerder op zich te gaan nemen. De pandbeheerder trekt zich dan steeds verder terug en zal na verloop van tijd alleen nog op de achtergrond aanwezig zijn.

De technisch beheerder is de man of vrouw met de gouden handjes. Hij of zij is degene die er voor zorgt dat in de gemeenschappelijke ruimtes (washok, fietsenhok, gang, voordeur, etc.) alles werkt zoals het moet werken. Ook kan hij de bewoners assisteren bij klusjes in hun studio, of hen leren hoe ze dit zelf kunnen doen.

Verder is er nog een communicatiebeheerder, die alle social media beheert.

Alle beheerders en gangmakers zijn uiteraard ook bewoners en kennen het pand en hun bewoners dus goed. Ze zijn daardoor makkelijk te vinden en te benaderen.

Wat kan er nog meer?

Maar er is meer. Naast deze aangewezen vrijwilligers zijn er legio mogelijkheden. Willen jullie een activiteitencommissie om eens in de zoveel tijd leuke dingen te doen met elkaar? Willen jullie een verjaardagscomite? Willen jullie gezamenlijk koken? Wie weet zelfs samen sporten of op wintersportvakantie? Je kunt het zo gek niet bedenken, of jullie kunnen dit collectief, samen, regelen. Alles om elkaars woonplezier te verhogen.

Meer weten

stuur een mail naar de verhuuradministratie@kwintes.nl
of bel 030 – 6956173 en vraag naar de verhuuradministratie WijCK Wonen is een initiatief van