Meld je aan als belangstellende

Ben je 18 jaar of ouder?
Heb je geen inwonende kinderen?
Ontvang je begeleiding en woon je in Amersfoort of in een van de omliggende gemeenten Leusden, Baarn, Soest, Nijkerk, Woudenberg, Bunschoten-Spakenburg of Veenendaal?
Voor externen, geïnteresseerden die geen begeleiding ontvangen, is het project alleen opengesteld als je woonachtig in Amersfoort bent.

Heb je voldoende inkomen om de huur te betalen?
Weet je wanneer je om hulp moet vragen?
En heb je zin om een actieve bijdrage aan een woongemeenschap te leveren?

Meld je dan nu aan als belangstellende voor dit unieke woonproject.

Download het belangstellendenformulier en vul het direct in, sla dit daarna op op je computer.

Stuur hierna het formulier naar verhuuradministratie@kwintes.nl.


Belangstelling en dan?

Na je aanmelding kom je op een belangstellenden (mailing)lijst.

Als één van de huidige bewoners vertrekt, wordt gekeken wie van de belangstellenden zou passen.

Dan worden kandidaten benaderd om – binnen 5 werkdagen – aanvullende gegevens te versturen aan de verhuuradministratie.

Het gaat dan om:

 

In geval van doorstromers (zorgvraag) is de volgende extra informatie nodig:

 

Als dit akkoord is, zullen er maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de pandbeheerder en gangmaker. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt en hoor je of je bij WijCk Wonen kunt komen wonen!

Meer weten

stuur een mail naar de verhuuradministratie@kwintes.nl
of bel 030 – 6956173 en vraag naar de verhuuradministratie WijCK Wonen is een initiatief van